Klimaattop Egypte, emissieloos transport, elektrische vrachtwagens

Op de afgelopen klimaattop in Egypte hebben tien nieuwe landen het Nederlands initiatief voor schoon zwaar wegvervoer ondertekend. De ambitie om vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen emissieloos te laten rijden werd ondertekend door onder andere de Verenigde Staten en België. Hiermee komt het totaal aantal landen op 26.

De tien extra landen die het Nederlands initiatief voor schoner zwaar wegvervoer hebben ondertekend spreken de ambitie uit dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen emissieloos zullen rijden. Het gaat hierbij om; Aruba, België, Curaçao, de Dominicaanse republiek, Ierland, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Oekraïne en de Verenigde Staten.  Hiermee is het aantal deelnemende landen gestegen naar 26 in totaal.

Schoon zwaar wegvervoer in 2050

In het klimaatakkoord van 2021 heeft Nederland afgesproken dat zwaar wegvervoer in 2050 schoon moet zijn. Om dit te realiseren moeten nieuwe vrachtwagens en bussen vanaf 2040 al emissieloos rijden. Dit komt door de gemiddelde levensjaar van ongeveer 10 jaar bij een elektrische vrachtwagen. 

Dat een land als De Verenigde Staten, waar na China de meeste vrachtwagens rondrijden, mee doet is een mijlpaal. Naar verwachting zal dit een positieve impact hebben op de ontwikkelingen rondom elektrische vrachtwagens. Het betekent anderzijds ook dat bedrijven sneller moeten nadenken over alternatieve brandstoffen voor diesel. Hoewel 2050 ver weg klinkt is je wagenpark niet in een keer elektrisch. 

Globale samenwerking

Om deze doelstelling te behalen zal op wereldwijd niveau worden samengewerkt. Naast de 26 deelnemende landen doen ook banken, bedrijven en vrachtwagenbouwers mee aan het initiatief. Bedrijven zoals Heineken, Scania en Siemens bijvoorbeeld.

Een van de thema’s van deze samenwerking is de vraag over hoe het prijsverschil tussen diesel en elektrisch overbrugd kan worden. De hoop is dat dit initiatief een signaal zal afgeven op de markt , waardoor het aanbod elektrische vrachtwagens goedkoper zal worden.

Mobilyze is klaar voor de energietransitie

Samen zijn we op weg naar een groene logistieke sector. Er worden enorme stappen gezet in de energietransitie van diesel naar elektrisch. Als jouw energiepartner biedt Mobilyze advies en ondersteuning over alle fases in deze overgang.

Hernieuwbare Brandstofeenheden zijn een interessant verdienmodel om de businesscase op elektrische vrachtwagens te versterken. 

Meer weten over wat Mobilyze voor jouw bedrijf kan betekenen?

 

cloud-green-mission-vision
cloud-green-checkmark-icons