De reden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het aanschaffen van een elektrische auto is dat deze de impact op het klimaat zou verminderen doordat er het voertuig geen fossiele brandstoffen gebruikt. Dit verkleint de impact op het klimaat en ons milieu. Echter is dit beeld van de elektrische auto niet compleet. De productie van brandstof en elektrische auto's, zorgt daadwerkelijk wel voor CO2 uitstoot. De productie van accu's specifiek zorgt voor relatief veel uitstoot. Deze blog zal daarom een overzicht geven van de impact van elektrische auto’s van productie en gebruik op het klimaat, en hoe dit in vergelijking staat met een conventionele verbrandingsmotor.

De Batterij

De batterij van een elektrische auto is vergelijkbaar met de batterij in een telefoon op laptop, en wordt de Lithium-ion batterij genoemd. Voor de productie van een lithium-ion batterij kunnen verschillende samenstellingen van metalen worden gebruikt, maar de meest belangrijke zijn nikkel, kobalt en natuurlijk lithium. De verschillende samenstellingen zorgen voor een hogere efficiëntie, snellere laadtijd of een hogere ontbrandingstemperatuur. Zo kan een autofabrikant zelf kiezen welke eigenschappen zijn voertuig heeft.

De productie van deze metalen staat echter bekend om de onveilige werkomstandigheden, Co2 uitstoot en lage lonen voor arbeiders. Het voornaamste voorbeeld hiervan is het metaal kobalt, dat ook in de Democratische Republiek Congo (DRC) wordt gewonnen. In dit politiek instabiele land is de veiligheid van werknemers niet gegarandeerd, 20% van de kobaltproductie in de DRC komt uit niet-industriële mijnen. Volgens Amnesty International worden in deze mijnen kinderen ingezet om onbeschermd en met weinig apparatuur het kobalt te winnen.

Voor autofabrikanten is het niet gemakkelijk hier iets aan te doen. De productieketen is vaak onoverzichtelijk en door de politieke instabiliteit in Congo is de productie vaak lastig te inspecteren. Echter proberen fabrikanten wel op andere manieren het probleem aan te pakken. Door het aandeel kobalt in de batterijen te verminderen (Tesla, Kia) , of in de toekomst zelfs helemaal te verwijderen, proberen deze bedrijven de sociale en ecologische impact van de auto te verkleinen. Ook wordt er gekeken naar andere productielocaties. Het Responsible Cobalt Initiative wil ervoor zorgen dat Kobalt op een duurzame manier gewonnen kan worden, en is ondertekend door BMW, Volvo en Daimler.

Dus een verbrandingsmotor is duurzamer?

Door de bovengenoemde omstandigheden wordt de impact op mens en klimaat van een elektrische auto zwaar bekritiseerd. De meest duurzame auto is uiteindelijk van ontzettend veel factoren afhankelijk, en daarom lastig aan te wijzen. Vaak wordt de Co2 uitstoot van de productie van elektrische auto's als argument gebruikt voor waarom verbrandingsmotoren duurzamer zijn.  Bij normale omstandigheden is dit niet waar. Tijdens de productie van het voertuig ligt het uitstootgehalte nog iets hoger, maar door het rijden wordt er bij de meeste voertuigen binnen twee jaar al een voorsprong verwacht voor de elektrische variant.

De energiemix

Hoe snel deze voorsprong is bereikt is afhankelijk van hoe duurzaam de gebruikte stroom is. In Europa is het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit rond de 30%. Hoe hoger dit percentage hoe sneller de hogere uitstoot van de productie zichzelf heeft terug verdiend tegenover een verbrandingsmotor auto.

De International Council On Clean Transportation heeft in 2018 al in een onderzoek aangetoond dat de gemiddelde elektrische auto in Europa tijdens zijn levenscyclus de helft minder Co2 uitstoot dan de verbrandingsmotorvariant. De levenscyclus van een elektrische auto wordt op een minimum van acht jaar geschat, waardoor er een aanzienlijke vermindering in Co2 uitstoot plaatsvindt over de gehele levensduur van een elektrisch voertuig. Daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst, aangezien het gebruik van materialen als kobalt en nikkel uiteindelijk niet voor een volledige oplossing zorgen. Deze grondstoffen zullen net als aardolie en aardgas, ooit opraken. Daarom zijn deze niet als duurzaam te omschrijven. Het sluiten van de ketens, door deze grondstoffen te recyclen, wordt een essentiële opgave als we in de toekomst auto’s op de huidige manier willen blijven gebruiken.

Wil je meer weten over de productie van elektrische voertuigen of ben je benieuwd naar de manier waarop jou bedrijf een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de Co2 uitstoot? Neem dan contact met ons op via: +31 24 2022 034